پمپ طبقاتی لئو

پمپ طبقاتی لیو یکی از محصولات متنوع و پرطرفدار در بازار است که از آن برای اهداف مختلفی استفاده می‌شود و از لحاظ کارایی در مدل‌های متفاوتی موجود است. در پمپ طبقاتی لیو از مواد اولیه با استحکام مکانیکی بالا و مقاوم در برابر خوردگی استفاده شده که طول عمر آنها را به مراتب نسبت به محصولات رقیب بالاتر می‌برد. پمپ طبقاتی لیو در سیستم‌های آبرسانی با حجم وسیع و با حجم کم استفاده می‌شود که با توجه به نوع پمپ و مدل آن متغیر است. شرکت پمپ اطمینان نماینده رسمی فروش پمپ لیو در تهران و شهرستان ها می باشد

پمپ لیو سری ECH​

Leo-Pump-ECH-Series

کاربرد :

 • انتقال آب صاف یا سایر مایعات مشابه به آب
 • تقویت فشار آب در مصارف خانگی
 • انتقال آب در مزارع و باغداری ها
 • مصارف صنعتی ( سیستم آتشنشانی ، سیستم های تهویه مطبوع و غیره )

پمپ لیو سری ECH​ پوسته استیل

کاربرد :

 • انتقال آب صاف یا سایر مایعات مشابه به آب
 • تقویت فشار آب در مصارف خانگی
 • انتقال آب در مزارع و باغداری ها
 • مصارف صنعتی ( سیستم آتشنشانی ، سیستم های تهویه مطبوع و غیره )

پمپ لیو سری ECH-D​

Leo-Pump-ECH-Series

کاربرد :

 • انتقال آب صاف یا سایر مایعات مشابه به آب
 • تقویت فشار آب در مصارف خانگی
 • انتقال آب در مزارع و باغداری ها
 • مصارف صنعتی ( سیستم آتشنشانی ، سیستم های تهویه مطبوع و غیره )

پمپ لیو سری ECH-F​

کاربرد :

 • انتقال آب صاف یا سایر مایعات مشابه به آب
 • تقویت فشار آب در مصارف خانگی
 • انتقال آب در مزارع و باغداری ها
 • مصارف صنعتی ( سیستم آتشنشانی ، سیستم های تهویه مطبوع و غیره )
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm2-20-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm2-30-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm2-40-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm2-50-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm2-60-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm10-10-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm10-20-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm10-30-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm10-40-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm10-50-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm15-10-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm15-20-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECH15-30-F (سه فاز)
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECH15-40-F (سه فاز)
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm20-10-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECHm20-20-F
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECH20-30-F (سه فاز)
 • پمپ طبقاتی افقی لئو ECH20-40-F (سه فاز)

پمپ لیو سری EMH​

کاربرد :

 • انتقال آب صاف یا سایر مایعات مشابه به آب
 • تقویت فشار آب در مصارف خانگی
 • انتقال آب در مزارع و باغداری ها
 • مصارف صنعتی ( سیستم آتشنشانی ، سیستم های تهویه مطبوع و غیره )
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm2-2
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm2-3
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm2-4
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm2-5
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm2-6
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm4-2
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm4-3
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm4-4
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm4-5
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMHm4-6
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH2-2
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH2-3
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH2-4
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH2-5
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH2-6
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH4-2
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH4-3
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH4-4
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH4-5
 • پمپ افقی طبقاتی لئو EMH4-6

پمپ لیو سری EDH

Leo-Pump-ECH-Series

کاربرد :

 • انتقال آب صاف یا سایر مایعات مشابه به آب
 • تقویت فشار آب در مصارف خانگی
 • انتقال آب در مزارع و باغداری ها
 • مصارف صنعتی ( سیستم آتشنشانی ، سیستم های تهویه مطبوع و غیره )

پمپ عمودی طبقاتی لیو سری LVR

کاربرد :

 • مناسب برای بوستر آبرسانی در ساختمان های با طبقات بالا
 • قابل استفاده در مصارف آبیاری و آتشنشانی
 • تامین آب بویلرها
 • تامین آب سیستم سرمایشی و سیرکولاسیون
 • مناسب در سیستم های فیلتراسیون و اسمز معکوس
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR1-17
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR1-19
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-5
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-6
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-8
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-12
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-15
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-15 تک فاز
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-18
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-18 تک فاز
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-22
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-22 تک فاز
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR2-26
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR3-17
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR3-19
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR3-23
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR3-27
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR3-29
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR3-33
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR3-36
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR4-8
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR4-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR4-12
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR4-16
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR4-19
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR4-22
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR5-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR5-12
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR5-14
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR5-16
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR5-22
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR5-26
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR5-29
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR5-36
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR10-4
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR10-6
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR10-8
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR10-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR10-12
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR10-16
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR10-18
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR10-20
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR10-22
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR15-4
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR15-6
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR15-8
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR15-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR15-12
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR15-14
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR15-17
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-5
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-6
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-14
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-17
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-5
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-6
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-8
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-12
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-5
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-6
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-8
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-12
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-13-2
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR64-3
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR64-4
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR64-5
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR64-8-1
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR90-4
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR90-6

پمپ عمودی طبقاتی لیو سری LVS

کاربرد :

 • مناسب برای بوستر آبرسانی در ساختمان های با طبقات بالا
 • قابل استفاده در مصارف آبیاری و آتشنشانی
 • تامین آب بویلرها
 • تامین آب سیستم سرمایشی و سیرکولاسیون
 • مناسب در سیستم های فیلتراسیون و اسمز معکوس
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS1-17 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS1-19 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS1-23 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS1-25 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS1-30 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS1-36 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS2-10 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS2-12 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS2-15 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی تکفاز لئو LVS2-15 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS2-18 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS2-22 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی تکفاز لئو LVS2-22 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS2-26 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی تکفاز لئو LVS2-26 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS3-23 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS3-27 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS3-31 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS3-36 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS4-16 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS4-19 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS4-22 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS5-12 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS5-16 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS5-22 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS5-26 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS5-29 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS5-36 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS10-5 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS10-8 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS10-10 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS10-12 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS10-16 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS10-18 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS10-20 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS10-22 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS15-10 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS15-12 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS15-14 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVS15-17 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-5
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-6
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-14
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR20-17
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-5
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-6
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-8
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR32-12
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-5
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-6
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-8
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-10
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-12
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR45-13-2
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR64-3
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR64-4
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR64-5
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR64-8-1
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR90-4
 • پمپ عمودی طبقاتی استیل لئو LVR90-6

پمپ عمودی طبقاتی لیو سری LVB

کاربرد :

 • مناسب برای بوستر آبرسانی در ساختمان های با طبقات بالا
 • قابل استفاده در مصارف آبیاری و آتشنشانی
 • تامین آب بویلرها
 • تامین آب سیستم سرمایشی و سیرکولاسیون
 • مناسب در سیستم های فیلتراسیون و اسمز معکوس
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB1-25 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB1-27 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB1-33 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB2-26 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-19 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-23 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-27 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-33 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-36 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-19 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-23 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-27 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-33 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB3-36 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB5-8 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB5-22 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB5-29 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB10-20 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB10-22 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB15-14 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB15-17 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB20-14 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB20-17 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB32-12 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB32-14 تمام استیل

 

 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB45-8 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB45-10 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB45-12 تمام استیل
 • پمپ عمودی طبقاتی لئو LVB64-8-1 تمام استیل

پمپ طبقاتی عمودی لیو سری EVP