نمایش 1–12 از 23 نتیجه

پمپ آب بشقابی دو اسب لئو ACm150

تومان
حداکثر ارتفاع(هد) (M) 048
حداکثر آبدهی(دبی)(M3/H) 008.4
حداکثر عمق مکش (M) 8 +
حداکثردمای سیال (درجه سانتی گراد) 60 درجه سانتی گراد
سیال قابل پمپ آب تمیز
دور موتور (rpm) 2950
قطر دهانه ورودی (INCH) 1/4    1
قطر دهانه خروجی (INCH) 1
جنس بدنه پمپ چدن ضد زنگ (HT200)
جنس سیم پیج مس
جنس پروانه استنلس استیل 304 (AISI304)
جنس شفت استنلس استیل 304 (AISI304)
وزن با جعبه (kg) 22.8
کاربرد 1 خانگی
کاربرد 2 صنعتی
کاربرد 3 کشاورزی
توان (HP) 002
توان (KW) 1.5

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی دو پروانه لئو 2AC220 (سه فاز)

تومان
 • دبی: از 1.2 تا 15 متر مکعب بر ساعت
 • هد: حداکثر ارتفاع 82 متر
 • دهانه خروجی: ¼ 1الی 1 اینچ
 • حداکثر مکش: 8 متر
 • محدوده دمای سیال: از 0 تا 40 درجه سانتیگراد
 • کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب از جمله مناسب ترین سیالات پمپاژ با پمپ آب دو پروانه لئو 2ACM می باشد.
 • توان: 0.3 تا 51. کیلووات
 • کلاس حفاظت موتور: IP X4
 • کلاس عایق: F
 • حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
 • برق ورودی استاندارد:
  • تکفاز 1 X 220 V – 50 Hz
  • سه فاز 3 X 380 V – 50 Hz

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی دو پروانه لئو 2AC300H (سه فاز)

تومان
 • دبی: از 1.2 تا 15 متر مکعب بر ساعت
 • هد: حداکثر ارتفاع 82 متر
 • دهانه خروجی: ¼ 1الی 1 اینچ
 • حداکثر مکش: 8 متر
 • محدوده دمای سیال: از 0 تا 40 درجه سانتیگراد
 • کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب از جمله مناسب ترین سیالات پمپاژ با پمپ آب دو پروانه لئو 2ACM می باشد.
 • توان: 0.3 تا 51. کیلووات
 • کلاس حفاظت موتور: IP X4
 • کلاس عایق: F
 • حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
 • برق ورودی استاندارد:
  • تکفاز 1 X 220 V – 50 Hz
  • سه فاز 3 X 380 V – 50 Hz

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی دو پروانه لئو 2AC400H (سه فاز)

تومان
 • دبی: از 1.2 تا 15 متر مکعب بر ساعت
 • هد: حداکثر ارتفاع 82 متر
 • دهانه خروجی: ¼ 1الی 1 اینچ
 • حداکثر مکش: 8 متر
 • محدوده دمای سیال: از 0 تا 40 درجه سانتیگراد
 • کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب از جمله مناسب ترین سیالات پمپاژ با پمپ آب دو پروانه لئو 2ACM می باشد.
 • توان: 0.3 تا 51. کیلووات
 • کلاس حفاظت موتور: IP X4
 • کلاس عایق: F
 • حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
 • برق ورودی استاندارد:
  • تکفاز 1 X 220 V – 50 Hz
  • سه فاز 3 X 380 V – 50 Hz

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی دو پروانه لئو 2ACM110

تومان
 • حداکثر ارتفاع(هد) (M) 047
  حداکثر آبدهی(دبی)(M3/H) 008.4
  حداکثر عمق مکش (M) 8 +
  حداکثردمای سیال (درجه سانتی گراد) 60 درجه سانتی گراد
  سیال قابل پمپ آب تمیز
  دور موتور (rpm) 2950
  قطر دهانه ورودی (INCH) 1/2 1
  قطر دهانه خروجی (INCH) 1
  جنس بدنه پمپ چدن ضد زنگ (HT200)
  جنس سیم پیج مس
  جنس پروانه برنج
  جنس شفت استنلس استیل 304 (AISI304)
  وزن با جعبه (kg) 21
  کاربرد 1 خانگی
  کاربرد 2 کشاورزی
  کاربرد 3 تهویه مطبوع
  توان (HP) 001.5
  توان (KW) 001.1

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی دو پروانه لئو 2ACM150

تومان
 • دبی: از 1.2 تا 15 متر مکعب بر ساعت
 • هد: حداکثر ارتفاع 82 متر
 • دهانه خروجی: ¼ 1الی 1 اینچ
 • حداکثر مکش: 8 متر
 • محدوده دمای سیال: از 0 تا 40 درجه سانتیگراد
 • کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب از جمله مناسب ترین سیالات پمپاژ با پمپ آب دو پروانه لئو 2ACM می باشد.
 • توان: 0.3 تا 51. کیلووات
 • کلاس حفاظت موتور: IP X4
 • کلاس عایق: F
 • حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
 • برق ورودی استاندارد:
  • تکفاز 1 X 220 V – 50 Hz
  • سه فاز 3 X 380 V – 50 Hz

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی دو پروانه لئو 2ACM150H

تومان
 • دبی: از 1.2 تا 15 متر مکعب بر ساعت
 • هد: حداکثر ارتفاع 82 متر
 • دهانه خروجی: ¼ 1الی 1 اینچ
 • حداکثر مکش: 8 متر
 • محدوده دمای سیال: از 0 تا 40 درجه سانتیگراد
 • کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب از جمله مناسب ترین سیالات پمپاژ با پمپ آب دو پروانه لئو 2ACM می باشد.
 • توان: 0.3 تا 51. کیلووات
 • کلاس حفاظت موتور: IP X4
 • کلاس عایق: F
 • حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
 • برق ورودی استاندارد:
  • تکفاز 1 X 220 V – 50 Hz
  • سه فاز 3 X 380 V – 50 Hz

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی دو پروانه لئو 2ACM300H

تومان
 • دبی: از 1.2 تا 15 متر مکعب بر ساعت
 • هد: حداکثر ارتفاع 82 متر
 • دهانه خروجی: ¼ 1الی 1 اینچ
 • حداکثر مکش: 8 متر
 • محدوده دمای سیال: از 0 تا 40 درجه سانتیگراد
 • کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب از جمله مناسب ترین سیالات پمپاژ با پمپ آب دو پروانه لئو 2ACM می باشد.
 • توان: 0.3 تا 51. کیلووات
 • کلاس حفاظت موتور: IP X4
 • کلاس عایق: F
 • حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
 • برق ورودی استاندارد:
  • تکفاز 1 X 220 V – 50 Hz
  • سه فاز 3 X 380 V – 50 Hz

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی دو پروانه لئو 2ACM75

تومان
حداکثر ارتفاع(هد) (M) 045
حداکثر آبدهی(دبی)(M3/H) 004.8
حداکثر عمق مکش (M) 8 +
حداکثردمای سیال (درجه سانتی گراد) 40 درجه سانتی گراد
حداکثر عمق غوطه وری (M)
سیال قابل پمپ آب تمیز
دور موتور (rpm) 2950
قطر دهانه ورودی (INCH) 1/4 1
قطر دهانه خروجی (INCH) 1
جنس بدنه پمپ چدن ضد زنگ (HT200)
جنس سیم پیج مس
جنس پروانه استنلس استیل 304 (AISI304)
جنس شفت استنلس استیل 304 (AISI304)
وزن با جعبه (kg) 16.8
کاربرد 1 خانگی
کاربرد 2 تهویه مطبوع
کاربرد 3 کشاورزی
توان (HP) 001
توان (KW) 0.75

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی لئو ACm110

تومان
حداکثر ارتفاع(هد) (M) 040
حداکثر آبدهی(دبی)(M3/H) 007.2
حداکثر عمق مکش (M) 8 +
حداکثردمای سیال (درجه سانتی گراد) 40 درجه سانتی گراد
سیال قابل پمپ آب تمیز
دور موتور (rpm) 2950
قطر دهانه ورودی (INCH) 1/4 1
قطر دهانه خروجی (INCH) 1
جنس بدنه پمپ چدن ضد زنگ (HT200)
جنس سیم پیج مس
جنس پروانه برنج
جنس شفت استنلس استیل 304 (AISI304)
وزن با جعبه (kg) 18.45
کاربرد 1 خانگی
کاربرد 2 صنعتی
کاربرد 3 کشاورزی
توان (HP) 001.5
توان (KW) 001.1

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی لئو ACm200

تومان
حداکثر ارتفاع(هد) (M) 048
حداکثر آبدهی(دبی)(M3/H) 008.4
حداکثر عمق مکش (M) 8 +
حداکثردمای سیال (درجه سانتی گراد) 60 درجه سانتی گراد
سیال قابل پمپ آب تمیز
دور موتور (rpm) 2950
قطر دهانه ورودی (INCH) 1/4    1
قطر دهانه خروجی (INCH) 1
جنس بدنه پمپ چدن ضد زنگ (HT200)
جنس سیم پیج مس
جنس پروانه استنلس استیل 304 (AISI304)
جنس شفت استنلس استیل 304 (AISI304)
وزن با جعبه (kg) 22.8
کاربرد 1 خانگی
کاربرد 2 صنعتی
کاربرد 3 کشاورزی
توان (HP) 002
توان (KW) 0.75

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب بشقابی لئو ACm37

3,350,000 تومان
حداکثر ارتفاع(هد) (M) 023
حداکثر آبدهی(دبی)(M3/H) 005.4
حداکثر عمق مکش (M) 8 +
حداکثردمای سیال (درجه سانتی گراد) 60 درجه سانتی گراد
سیال قابل پمپ آب تمیز
دور موتور (rpm) 2950
قطر دهانه ورودی (INCH) 1
قطر دهانه خروجی (INCH) 1
جنس بدنه پمپ چدن ضد زنگ (HT200)
جنس سیم پیج مس
جنس پروانه برنج
جنس شفت استنلس استیل 304 (AISI304)
وزن با جعبه (kg) 8.4
کاربرد 1 خانگی
توان (HP) 0.5
توان (KW) 0.37

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید