پمپ کف کش لئو

یکی از محصولاتی که نقش مهمی در انتقال آب از چاه‌ها و سایر مناطق عمیق بر عهده دارد،  پمپ کف کش لیو است که ویژگی‌های آن در نوع خود منحصر به فرد است.  پمپ کف کش لیو در مدلها و نمونه‌های مختلفی در بازار موجود است که ساده‌ترین تفاوت آنها استفاده از استیل ضد زنگ و پلاستیک خشک برای ساخت بدنه پمپ است. این محصول توانایی بالایی در انتقال آب به ارتفاع دارد و در پمپ کف کش سری KZ در حد استاندارد تا ارتفاع ۵۷ متر امکان پمپاژ و انتقال آب را فراهم آورده است. 

پمپ کف کش پلیمری لیو STK

کاربرد :

 • تخلیه سیال تمیز یا کمی آلوده
 • مناسب برای آب و سیالات مشابه به آب
 • قابلیت غوطه ور کردن در آب و چاه

پمپ کف کش لیو SPm

کاربرد :

 • تخلیه سیال تمیز یا کمی آلوده
 • مناسب برای آب و سیالات مشابه به آب
 • قابلیت غوطه ور کردن در آب و چاه

پمپ کف کش لیو KBS

کاربرد :

 • تخلیه سیال تمیز یا کمی آلوده
 • مناسب برای آب و سیالات مشابه به آب
 • قابلیت غوطه ور کردن در آب و چاه

پمپ کف کش لیو QDX

کاربرد :

 • تخلیه سیال تمیز یا کمی آلوده
 • مناسب برای آب و سیالات مشابه به آب
 • قابلیت غوطه ور کردن در آب و چاه
 • پمپ کفکش آلومینیومی ۱۲ متری لئو QDX1.5-12-0.25LA
 • پمپ کفکش آلومینیومی ۱۶ متری لئو QDX1.5-15-0.37LA
 • پمپ کفکش آلومینیومی ۳۲ متری لئو QDX1.5-32-0.75LA
 • پمپ کفکش آلومینیومی ۱۹ متری لئو QDX3-18-0.55LA

 • پمپ کفکش آلومینیومی ۱۹ متری لئو QDX6-18-0.75LA

 • پمپ کفکش آلومینیومی ۱۳ متری لئو QDX10-10-0.55LA
 • پمپ کفکش آلومینیومی ۱۹ متری لئو QDX10-16-0.75LA
 • پمپ کفکش آلومینیومی ۸ متری لئو QDX15-7-0.55LA
 • پمپ کفکش آلومینیومی ۱۲ متری لئو QDX15-10-0.75LA
 • پمپ کفکش آلومینیومی ۱۰ متری لئو QDX25-6-0.75LA

پمپ کف کش آلومینیومی لیو QDX-LA

کاربرد :

 • تخلیه سیال تمیز یا کمی آلوده
 • مناسب برای آب و سیالات مشابه به آب
 • قابلیت غوطه ور کردن در آب و چاه
 • پمپ کفکش ۱۲ متری لئو QDX1.5-12-0.25A
 • پمپ کفکش ۱۶ متری لئو QDX1.5-15-0.37A
 • پمپ کفکش ۳۲ متری لئو QDX1.5-32-0.75A
 • پمپ کفکش ۱۹ متری لئو QDX3-18-0.55A
 • پمپ کفکش ۱۹ متری لئو QDX6-18-0.75A

 • پمپ کفکش ۱۵ متری لئو QDX10-10-0.55A
 • پمپ کفکش ۲۶ متری لئو QDX10-18-1.1A
 • پمپ کفکش ۱۱ متری لئو QDX15-10-0.75A
 • پمپ کفکش ۱۵ متری لئو QDX15-14-1.1A
 • پمپ کفکش ۷ متری لئو QDX40-5.5-1.1A

پمپ کف کش لیو 5DW

کاربرد :

 • تخلیه سیال تمیز یا کمی آلوده
 • مناسب برای آب و سیالات مشابه به آب
 • قابلیت غوطه ور کردن در آب و چاه